Skip to main content

disclaimer and privacy notice

Copy right and related rights

The content of the MVP website is protected by copyright and designed for private use only. Any utilization of the content of this website which infringes on the provisions of copyright laws without the prior consent of the originator is prohibited. All rights, especially the rights of utilization, duplication, distribution and translation are reserved.

Disclaimer

The information on this website is provided for general information purposes only and is not intended to serve as a source of legal advice or of any other form of advice for any purpose.

Neither the receipt of information presented on this website nor any email or other electronic communication sent to MVP or its lawyers through this website will create an attorney-client relationship. No user of this website should act or refrain from acting on the basis of information provided on this website without seeking legal advice from counsel in the relevant jurisdiction.

We thoroughly check all published information for accuracy and undertake best efforts to maintain its accuracy. MVP nevertheless does not accept any responsibility and expressly disclaims liability with respect to reliance on information or opinions published on this website and from actions taken or not taken on the basis of its contents.

Prior results do not guarantee a similar outcome.

The MVP website may link to external websites and other external websites may link to this website. MVP is not responsible for the content of any such external websites and disclaims any liability associated with them.

Privacy statement

The protection of your personal data and the privacy of the visitors to this website are a high priority to us. MVP acts in compliance with the Serbian Personal Data Protection Act.

Usage of this website generally does not require disclosure of personal data. We only record information provided by your internet provider, including in particular your IP address and the time and duration of your visit. This information is saved during the time of your visit and analyzed solely for statistical purposes under strict protection of anonymity. The MVP website uses cookies, find more information in our cookie policy.

Other personal data is collected solely with your explicit approval given in connection with the services offered on our website (e.g. career portal, event information, newsletters). We only use this information for the specific purpose of the individual service and in compliance with applicable laws.

You may always request information about your personal data recorded and stored by us and have the right to correct and delete such data at any time, as well as to revoke your approval to collect and use your personal data. In any such case, please contact us under dataprotection@schoenherr.rs

zaštita podataka o ličnosti

Autorsko pravo i srodna prava

Sadržaj internet stranice MVP je predmet zaštite autorskih prava i namenjen je isključivo privatnoj upotrebi. Zabranjeno je svako korišćenje sadržaja ove internet stranice na način koji predstavlja povredu odredaba zakona kojima se uređuje zaštita intelektualne svojine bez prethodnog odobrenja autora. Sva prava su rezervisana, a naročito pravo na korišćenje, umnožavanje, puštanje u promet i prevođenje.

Odricanje od odgovornosti

Podaci na ovoj Internet stranici predviđeni su isključivo u opšte informativne svrhe i ne mogu se koristiti kao izvor pravnih saveta ili bilo koje druge vrste saveta u bilo koju svrhu.

Ni prijem podataka predstavljenih na ovoj internet stranici ni imejl ili druga elektronska prepiska dostavljena društvu MVP ili njegovim advokatima putem ove internet stranice ne stvara odnos između advokata i klijenta. Nijedan korisnik ove internet stranice ne treba da postupa ili ne postupa na osnovu podataka predstavljenih na njoj, a da pre toga ne traži pravni savet od advokata u odgovarajućoj jurisdikciji.

Pažljivo proveravamo tačnost svih objavljenih podataka i ulažemo najbolje napore da oni u svakom trenutku ostanu ažurni i tačni. Ipak, MVP ne prihvata nikakvu odgovornost i izričito se odriče odgovornosti u vezi sa oslanjanjem korisnika ove internet stranice na podatke ili mišljenja objavljene na njoj, kao i odgovornosti za sve radnje koje njeni korisnici preduzmu ili propuste da preduzmu na osnovu njenog sadržaja.

Rezultati ostvareni u prošlosti ne predstavljaju garanciju sličnog ishoda u budućnosti.

Internet stranica MVP može sadržati linkove prema spoljnim internet stranicama, kao što i spoljne internet stranice mogu sadržati linkove prema ovoj internet stranici. MVP nije odgovoran za sadržaj tih spoljnih internet stranica i odriče se svake odgovornosti u vezi sa njima.

Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita Vaših podataka o ličnosti i privatnosti posetilaca ove internet stranice za nas predstavlja prioritet. MVP postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Da biste koristili ovu internet stranicu uglavnom nije potrebno da otkrijete svoje podatke o ličnosti. Evidentiramo isključivo podatke koje dostavlja Vaš dobavljač usluga interneta, uključujući naročito Vašu IP adresu i vreme i trajanje Vaše posete. Ti podaci se čuvaju tokom Vaše posete i analiziraju isključivo u statističke svrhe uz strogu zaštitu anonimnosti. Internet stranica MVP koristi kolačiće, više informacija možete pronaći u našoj Politici o kolačićima (Cookie policy).

Ostali podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo uz Vaše izričito odobrenje dato u vezi sa uslugama koje se nude na našoj internet stranici (kao što su portal za traženje posla, informacije o događajima ili bilteni). Te podatke koristimo isključivo u tačno određene svrhe u vezi sa pojedinačnim uslugama i u skladu sa merodavnim pravom.

Možete u bilo kom trenutku da zahtevate informacije o Vašim podacima o ličnosti zabeleženim i sačuvanim u našim evidencijama i imate pravo da ispravite i izbrišete te podatke u bilo kom trenutku, kao i da opozovete svoje odobrenje za prikupljanje i korišćenje Vaših podataka o ličnosti. U tom slučaju Vas molimo da nam se obratite preko adrese dataprotection@schoenherr.rs.